Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε στέγη

Σε ένα συνηθισμένο τύπο ταράτσας 100 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 5-7 kW τεχνολογίας π.χ. πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 Ευρώ/kWh) […]

Περισσότερα...

Sunny Tripower inverters

Ο τριφασικός μετατροпέας Sunny Tripower ενδείκνυται για τη διαστασιολόγηση με κάθε τύпο φωτοβολταϊκού пλαισίου χάρη στη νέα τεχνολογία Optiflex με δύο εισόδους ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος MPP και με μεγάλο εύρος τιμών τάσης εισόδου. Επιπλέον […]

Περισσότερα...

Νομοθεσία

Ενημερωθείτε για την ισχύουσα νομοθεσία περί φωτοβολταικών στην αντίστοιχη ενότητα της σελίδας μας

Περισσότερα...