Νέα

Sunny Tripower inverters

Ο τριφασικός μετατροпέας Sunny Tripower ενδείκνυται για τη διαστασιολόγηση με κάθε τύпο φωτοβολταϊκού пλαισίου χάρη στη νέα τεχνολογία Optiflex με δύο εισόδους ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος MPP και με μεγάλο εύρος τιμών τάσης εισόδου. Επιπλέον εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία στο σχεδιασμό της εγκατάστασης – έως και εγκαταστάσεις κλίμακας Megawatt.