Νομοθεσία


ΦΕΚ 376/06.09.10 «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταικών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς.»
Ανακοίνωση ΡΑΕ 16.09.10 για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά
ΦΕΚ 1497/06.09.10 Νέα σύμβαση ΔΕΣΜΗΕ
Υπουργική απόφαση 15.09.10 για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και τη κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ
ΚΥΑ 09.09.10 για κτιριακές εγκαταστάσεις φωτοβολταικών στα νησιά
3η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν.3851/2010
Υπουργική απόφαση για εγκατάσταση φωτοβολταικών σε εκτός σχεδίου περιοχές
Οδηγός υποβολής αιτήσεων από αγρότες
ΦΕΚ 1049/12.07.10 φωτοβολταικά από επαγγελματίες αγρότες
2η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν.3851/2010
1η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν.3851/2010
Νόμος 3851/2010 ΦΕΚ 85/04.06.10 επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε.
ΦΕΚ 1079/04.06.09 «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταικών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.»
ΦΕΚ 8/28.01.10 Ν.3734 Νόμος για τα φωτοβολταικά